18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629
18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629

$125,000

18721 Shady Glen Road, Fiddletown, CA, 95629

ACTIVE